Raati

Katselmusraati

Katselmukseen valittuja esityksiä seuraa itse tapahtumassa teatterin ammattilaisista koostuva raati. Raati antaa esityksen jälkeen ryhmälle suullisen palautteen.
Jokainen ryhmä saa tapahtuman jälkeen myös kirjallisen palautteen. Raati päättää stipendien ja kunniakirjojen jakamisesta.